1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 94

І. Утворіть від дієслів усі можливі форми минулого часу та запишіть. Виділіть суфікси.

Жити — жив, жила, жило, жили.
Пекти — пік, пекла, пекло, пекли.
Принести — приніс, принесла, принесло, принесли.
Приносити — приносив, приносила, приносило, приносили.
Підвезти — підвіз, підвезла, підвезло, підвезли.
Підвозити — підвозив, підвозила, підвозило, підвозили.