1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2015 рік

Вправа 418

І. Спишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки й знімаючи риски. Підкресліть прислівникові сполучення як члени речення. Поясніть вивчені орфограми й пунктограми.

1. Кожна людина смертна та людство в цілому безсмертне.

2. Раз по раз стріляючи з ракетниць, вони на мить зупинялися.

3. Одчиняючи вранці вікно, я раз у раз бачу ряд квітучих агав.

4. Тим часом до совеняти, що випало з гнізда, наближався кіт.

5. День у день понад морем, у безкраїх просторах роз’їжджають кінні пікети.

6. Країну з краю в край проходили з боями.

Повідомити про помилку