1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 104

І. Перебудуйте речення так, щоб не з дієприкметниками писалося окремо. Утворені речення запишіть.

1. До вечора залишився один нерозвантажений фургон. — До вечора залишився один не розвантажений робітниками фургон.

2. На серці ятрила незагоєна рана. — На серці ятрила не загоєна і досі рана.

3. У садку буяла нескошена трава. — У садку буяла не скошена братом трава.

4. Недостиглі ягоди так і залишилися лежати на столі. — Ще зовсім недостиглі ягоди так і залишилися лежати на столі.

5. Хлопці йшли неосвітленою вулицею. — Хлопці йшли ніяк не освітленою вулицею.

6. Зникли незбережені файли. — Зникли не збережені вчора файли.

7. Ненаписані книжки ще чекають на своїх авторів. — Ненаписані в минулому книжки ще чекають на своїх авторів.

II. Випишіть виділені дієприкметники, розберіть їх за будовою та визначте їхні дієслівні ознаки (вид, час).

Недостиглі, нескошена — дієприкметники недоконаного виду, минулого часу.

Повідомити про помилку