Вправа 122

1. Мою печаль розвіяно вітрами, мою тривогу замели сніги (П. Сердюк).

2. Прозорий струмок перетинав стежку, і через нього було перекинуто кладку із сухої деревини (О. Донченко).

3. Я візьму тебе на крила з цього озера тісного, що деревами закрито і закуто в береги (Олександр Олесь).

4. Що написано пером, не виволочиш і волом (Нар. творчість).

5. Скільки складено пісень, легенд, переказів про рідну батьківську хату (В. Скуратівськиії).