Вправа 152

1. Дойдя до реки, мы устроили привал. — Дійшовши до річки, ми влаштували привал.

2. Набирая скорость, поезд быстро приближался к горному перевалу. — Набираючи швидкість, потяг швидко наближався до гірського перевалу.

3. Тщательно прицелившись, охотник выстрелил. — Ретельно прицілившись, мисливець вистрілив.

4. Плывя в ледке, путешественники видели множество птиц. — Пливучи у човні, мандрівники бачили безліч птахів.

5. Не находя нужного слова, он замолчал. — Не знаходячи потрібного слова, він замовк.

6. Юра весело смеялся, рассказывая о своих приключениях. — Юрко весело сміявся, розповідаючи про свої пригоди.