Вправа 180

І. Доорати — доорав — дооравши; грюкнути — грюкнув — грюкнувши, принести — приніс — принісши, засміятися — засміявся — засміявшись, присісти — присів — присівши, врятувати — врятував — врятувавши, розвинути — розвинув — розвинувши, усміхнутися — усміхнувся — усміхнувшись, засипати — засипав — засипавши.

Дієприслівники докон. в. утворюються від основи неозначеної форми дієслова за допомогою суфіксів -ши, -вши (після голосної).

II.  Дооравши, тракторист зупинив трактора і задивився на зоране поле.

Батько, дооравши грядки, випріг коней і приніс їм сіна.

Хлопець, грюкнувши, прикрив двері до кімнати.

Оксана щось голосно відповіла і вийшла на вулицю, грюкнувши дверима.