Вправа 182

Перечитуючи, запрошуючи — недоконаного виду, за допомогою суфіксів (ючи).

Перечитавши, запросивши — доконаного виду, за допомогою суфіксів (вши).

1 Перечитуючи — основа, пере — префікс, чит — корінь, уючи — суфікс.

Перечитавши — основа, пере — префікс, чит — корінь, а, в, ши — суфікс.

2. Запрошуючи — основа, за — префікс, прош — корінь, у. ючи — суфікс.

Запросивши — основа, за — префікс, прос — корінь, и, в, ши — суфікс.