1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 22

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки й розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть написання не з іменниками та прикметниками.

1. Недобрий (можна замінити синонімом — злий, поганий, лихий) шлях веде в злий край.

2. Доброму каменю пісок не страшний (прикметник з не у ролі присудка пишемо окремо).

3. Шукай не долі, а волі (окремо — при протиставленні: не доля, а воля).

4. Затоплю недолю (можна замінити синонімом — безталання) дрібними сльозами затопчу неволю (можна замінити синонімом — рабство) босими ногами.

5. Роман з несподіванки (можна замінити синонімом — сюрприз, пасаж) здригнувся, прислухався.

 

III. Хто зможе швидко й правильно визначити, слів якої частини мови найбільше в поданих реченнях?

Найбільше іменників — 12 слів.