Вправа 253

І. 1. Хмари повзли так низько, що перехожі несподівано виринали з них і так само несподівано тонули.

2. Уночі непомітно підкрався приморозок до сонного дерева.

3. Дуби ростуть поволі, неквапливо.

4. Але буває й таке, що події набігають не раптово, а насуваються повільно, не поспішаючи.

5. Ніхто таких героїв вам не знайде ніде, ні в кого і ніяк.

6. Не тепер по гриби ходити, а восени, коли будуть родити.

II. Не тепер по гриби ходити, а восени, коли будуть родити. — Речення сполучникове, складне, розповідне, неокличне. Складається з двох частин, з’єднаних сполучником коли. Друга частина вказує на час дії головного речення — Не тепер по гриби ходити, а восени. Перед протиставним сполучником а кома ставиться завжди; кома перед сполучником коли розділяє частини складного речення.