1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 282

1. У новому рюкзаку; у твоєму телефоні.

Слова — новому, твоєму — прикметник та займенник, що мають форму М. в. (у якому?, чиєму?). Отже, -ому, -єму — це закінчення.

2. Знімали відео по-новому; зробили все по-твоєму.

Слова — по-новому, по-твоєму — прислівники, що утворилися від прикметника та займенника за допомогою префікса по- і суфіксів -ому, -єму.