Вправа 315

II. Службові слова: і, який, не, й, ні, над, під, наче, як, в, а.

Службові частини мови — незмінні слова.