Вправа 316

1. Після дощу над деревами зійшла веселка.
2. Андрійко вже вміє рахувати до десяти.
3. Собака спить біля будки, а кошеня бігає коло нього.

Прийменники не мають лексичного значення, але в поєднанні з іменником (займенником, числівником) можуть указувати на місце, час, напрям, причину, мету, об 'єкт дії, відношення відповідності та ін.

Цю частину мови назвали прийменником, тому що вона виражає залежність іменника, числівника, займенника (прикметників, дієприкметників, що виступають в ролі іменника) від інших слів у словосполученні та реченні.