Вправа 329

Порівняйте написання прийменників у колонках. Як утворено ці прийменники? Зробіть висновок, які прийменники пишемо через дефіс.

Прийменники з початковими з-, із- пишемо через дефіс: з-за, з-під, з-над, із-за, з-перед.

Окремо пишемо прийменники, утворені від прислівників та окремо іменників з непохідними прийменниками: у зв’язку з, поруч з, згідно з.

Коментарі

Всього коментарів: 0