Вправа 333

І. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання прийменників.

З-над вершин, з-поміж нас — прийменник, який в першій частині закінчується на приголосний з, пишеться через дефіс, задля тебе — похідний прийменник, утворений шляхом поєднання двох непохідних прийменників, поміж людьми — похідний прийменник, утворений шляхом поєднання двох непохідних прийменників, на чолі з командиром, у напрямку до площі — прийменник, утворений шляхом поєднання прийменника й іменника, пишеться окремо, назустріч щастю, напередодні свята — похідний прийменник прислівникового походження пишеться разом, понад хатами — похідний прийменник, утворений шляхом поєднання двох непохідних прийменників, уві сні — похідні прийменники зі (зо), наді (надо), піді (підо), переді (передо), уві, у в пишемо окремо, з-понад гір, з-під опіки батьків — прийменник, який в першій частині закінчується на приголосний з. пишеться через дефіс, за рахунок наполегливості — прийменник, утворений шляхом поєднання прийменника й іменника, пишеться окремо.

II. Поясніть, як утворено виділені прийменники.

З-поміж — прийменник утворено шляхом поєднання непохідних прийменників з, по, між.
Понад — прийменник утворено шляхом поєднання непохідних прийменників по. над.

Коментарі

Всього коментарів: 0