1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 334

Спишіть прийменники, розкриваючи дужки, підкресліть орфограми. Поясніть творення і написання прийменників.

З-понад, з-посеред, з-поміж, з-за, із-за, із-під — прийменник, який в першій частині закінчується на приголосний з, пишеться через дефіс;

попід, поза, задля — похідний прийменник, утворений шляхом поєднання двох непохідних прийменників, пишеться разом;

навпроти, услід, назустріч, наперекір, посеред, всупереч, навкруги, напередодні, вздовж, наприкінці — похідний прийменник прислівникового походження пишеться разом.