Вправа 346

Встречались по вечерам — зустрічалися вечорами, по просьбе товарища — на прохання товариша, приятный на вкус — приємний на смак, помочь по возможности — допомогти по можливості, выступать по команде — виступати по команді, ориентироваться по компасу — орієнтуватися за компасом, опрокинул по первому требованию — перевернув на першу вимогу, по усмотрению врача — на розсуд лікаря, по взаємному согласию — за взаємною згодою, по всем правилам — за усіма правилами, по окончании школы — після закінчення школи, разбил по неосторожности — розбив із необережності.