Вправа 364

Відмінність між прийменником та сполучником полягає в тому, що прийменник виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні, а сполучник вживають для зв’язку однорідних членів речення та частин складного речення.