Вправа 374

Перекладіть і запишіть речення українською мовою. Назвіть сполучники підрядності.

1. Озеро сверкает, точно покрытое чистым серебром. — Озеро виблискує, наче вкрите чистим сріблом.

2. Мы остались дома, потому что пошёл дождь. — Ми залишилися вдома, бо пішов дощ.

3. Я знал, что приехал не вовремя. — Я знав, що приїхав не вчасно.

4. Пришлось поспешить, чтоб нс опоздать к ужину. — Довелося поспішити, щоб не запізнитися до вечері.

5. На поезд мы опоздали, так что ночь пришлось провести на вокзале. — На потяг ми запізнилися, так що ніч довелося провести на вокзалі.

6. На улице не то снег, не то дождь. — На вулиці чи то сніг, чи то дощ.