Вправа 377

1. Рвучкий вітер бушував над лісом, і дерева то гули грізно і тривожно, то шуміли тихо і приємно.

2. Я не вірю, що ці дні останні, що остання над світом весна, і, що граються діти востаннє, і востаннє лілея зрина...

3. Пробач мені, серпневий степе, бо завинив, здається, знов і на побачення до тебе я не зібрався, не прийшов.

4. Човен то здіймався високо, то спускався низько, м'яко і лагідно перебираючись з хвилі на хвилю.

Сполучники сурядності в реченнях з’єднують однорідні члени речення, а сполучники підрядності з’єднують частини складного речення.