1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 427

I. Спишіть речення, розкриваючи дужки й розставляючи пропущені розділові знаки. Позначте і поясніть орфограму «Не з різними частинами мови».

1. Мені поля задумливо шептали свої ніким (частка ні пишеться разом із займенником), не співані (частка ні пишеться окремо з дієприкметником, бо є пояснювальне слово (ніким) пісні.

2. Немає (частка не пишеться разом, бо заперечне слово немає можна замінити словом нема) гірше, як в неволі (можна замінити синонімом — рабство) про волю згадувать.

3. Не знаючи (не з дієприслівниками пишеться окремо) броду, не лізь (не з дієсловами пишеться окремо) у воду.

4. Чує серце недоленьку (можна замінити синонімом — горе) — сказати не вміє (не з дієсловами пишеться окремо).

5. Рідна мати моя, ти ночей не доспала (частка не з дієсловами пишеться окремо).

6. Небо стало не сіре (частка не пишеться окремо з прикметником, що виступає у функції присудка, якщо часткою не заперечується ознака, виражена цим словом), не попелисте (частка не пишеться окремо з прикметником, що виступає у функції присудка, якщо часткою не заперечується ознака, виражена цим словом), а сиве.

7. Непорушно (слово без не не вживається) стоять дерева, загорнені в сутінь...

 

II. Виконайте письмово синтаксичний розбір першого речення.

Мені поля задумливо шептали свої ніким не співані пісні (В. Симоненко).

Повідомити про помилку