Вправа 436

II. Складіть усно речення, у яких вигук о виражав би: а) захоплення; б) переляк; в) здивування; г) обурення; ґ) насмішку.

О, яке прекрасне сьогодні море! (Захоплення).

О, люди добрі, що ж це відбувається?! (Переляк).

О, а хто це до нас завітав! (Здивування).

О, цього ще бракувало, й так роботи багато. (Обурення.)

О, лишень погляньте на кого схожий наш Петро. (Насмішка.)