1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 454

II. 1. Іменники: пам’яток, історії, архітектури, довжина, частини, печер;
прикметники: підземне, загальна, підземний, величний, монастирська; дієслова: перетворилися, збереглася, існував, розпочиналося, роблять, довідаємося;
числівники: 315 — триста п'ятнадцять, 11 — одинадцять; 1069 — тисяча шістдесят дев’ять, 1679 — тисяча шістсот сімдесят дев’ять;
прислівники: поступово, згодом, насправді;
займенники: його, нашого, той, вона, ми;
сполучники: та, й, що, і, коли, а;
прийменники: з, на, до, в, у, про;
частки: лише, ж, аж, утім, тож.

Вигуки у тексті вправи відсутні.

2. Власні назви: України, Троїцько-Іллінський монастир, Антонієвими печерами, Антонієм Печорським, Болдиних гір, Індійська церква, Києві, Троїцький собор. Лазаря Барановича, Баранович, Новгороді-Сівсрському, Троїцького монастиря. Чернігова, Києва.

3. Чернігівський, Антонієвими — прикметники; ченцем, книгодрукування — іменники; нібито, коли-небудь, щороку, насправді — прислівники; тільки-но, тож, чи — частки; якби — сполучник.

4. В 1069 році — у тисяча шістдесят дев’ятому році, 315м. — триста п'ятнадцять метрів, 1679 року — тисяча шістсот сімдесят дев'ятого року, більше 11 тисяч — більше одинадцяти тисяч.

5. На схилах Болдиних гір печери, викопані Антонієм та його послідовниками, поступово перетворилися на підземне містечко з келіями для монахів та храмами. — Речення з дієприкметниковим зворотом.

Ще в той час, коли книгодрукування тільки-но розпочиналося, Баранович заснував у Новгороді-Сіверському друкарню, згодом перевівши до Троїцького монастиря.