1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання)

Вправа 7

І. Спишіть речення. Виділіть комами звертання та вставні слова (словосполучення). Чи можуть ці конструкції бути членами речення?

1. Рідна мово (звертання), без тебе ніхто я, мов підрізаний вітром листок.
2. Літо (звертання), до побачення! І за все спасибі: за поля квітучії, ліс зеленокрилий.
3. Не сумуй, вербо моя похила (звертання), що багряним листям одшуміла осені пора.
4. Того, можливо (вставне слово), не знайду я слова, щоб ваш прекрасний оспівати світ.
5. За словами Сергійка (вставне словосполучення), вчора над містом ішов справжній тропічний дощ.

У складі простого речення, крім головних і другорядних членів, можуть бути слова, що не є членами речення і не пов'язані з іншими членами ні сурядним, ні підрядним зв’язком. Так, синтаксично не пов’язані з членами речення звертання і вставні слова, вставні словосполучення, вставні речення. До них не можна поставити питання і вони не є членами речення.

II. Складіть усно речення зі вставним словом.

Здається (вставне слово), сьогодні риба зовсім не ловитиметься.

Повідомити про помилку