1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 122

І. Спишіть речення. Підкресліть безособові дієслівні форми на -но, -то відповідно до їхньої синтаксичної ролі в реченні. Розберіть за будовою виділене слово.

1. Мою печаль розвіяно вітрами, мою тривогу замели сніги (П. Сердюк).

2. Прозорий струмок перетинав стежку, і через нього було перекинуто кладку із сухої деревини (О. Донченко).

3. Я візьму тебе на крила з цього озера тісного, що деревами закрито і закуто в береги (Олександр Олесь).

4. Що написано пером, не виволочиш і волом (Нар. творчість).

5. Скільки складено пісень, легенд, переказів про рідну батьківську хату (В. Скуратівськиії).

Повідомити про помилку