1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 123

Спишіть сполучення слів, замінюючи в них пасивні дієприкметники безособовими дієслівними формами на -но, -то. Складіть і запишіть з двома утвореними словосполученнями (на вибір) речення. Підкресліть члени речення.

Скошена трава. — Біля річки скошено траву косарями.

Збудований гараж. — Гараж збудовано професійними будівельниками.

Зоране поле. — Ще ранньої осені зорано поле за селом.

Розказаний вірш. — Надзвичайно виразно розказано вірш семикласником.

Напрасована сорочка. — Майстерно напрасовано братову сорочку мамою.

Прокладені дороги. — У нашому мікрорайоні прокладено нові дороги.

Виголошене звернення. — На зборах було виголошено звернення до всіх жителів області.

Повідомити про помилку