1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 127

Запишіть українською мовою, використавши безособові дієслівні форми на -но, -то. За потреби скористайтеся перекладним словником.

Книга прочитана — книгу прочитано, проход запрещён — прохід заборонено, повестка дня оглашена — порядок денний оголошено, вопрос снят с рассмотрения — питання знято з розгляду, ответ получен — відповідь отримано, стирка закончена — прання закінчено, путь открыт — шлях відкрито, враг разбит — ворога розбито, отчёт подготовлен — звіт підготовлено, справка выдана — довідку видано, закон подписан министром — закон підписано міністром, кровать застлана — ліжко застелено, комната убрана — кімнату прибрано.

Повідомити про помилку