1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 155

І. Спишіть, підкресліть дієприслівникові звороти як члени речення. Обґрунтуйте пунктограму «Кома при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові». Прочитайте речення вголос, виділяючи інтонацією звороти й одиничні дієприслівники.

1. Часом я засинав ще до вечері, дивлячись на зорі або на Десну.

2. Спотикаючись, учаться вище ноги піднімати.

3. Сашко ступив у човен і, набравши повну пригорщу води, хоробро вихлюпнув собі на спину.

4. Скрадливий вітерець, шастаючи галявиною, торкався наших облич.

5. Нічого не знайшовши, геологи вирушили далі.

6. Дідусь широко відчиняє двері, а я, випростовуючи плечі, виїжджаю на вулицю

Кому ставимо після дієприслівникового звороту, який стоїть на початку речення (5 реч.); у середині (З, 4 реч.) — виділяємо комами з обох боків; у кінці (1,6 реч.) — кому ставимо перед дієприслівниковим зворотом. Одиничний дієприслівник, що стоїть перед дієсловом — присудком (2 реч.) завжди виділяється комами.

II. Виконайте письмово синтаксичний розбір першого речення.

Часом я засинав ще до вечері, дивлячись на зорі або на Десну (О. Довженко). — Речення розпов., неокл., двоскл., повн., пошир.; ускладнене дієприслівниковим зворотом — дивлячись на зорі або на Десну); комою виділяється дієприслівниковий зворот, що стоїть у кінці речення.

Повідомити про помилку