1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 179

І. Перекладіть речення українською мовою й запишіть.

1. Кажется, лежал бы здесь весь день, слушая шум реки. — Здається, лежав би тут увесь день, слухаючи шум річки.

2. Узнав Павла, собака перестала лаять и завиляла приветливо хвостом. — Упізнавши Павіа, пес перестав гавкати і завиляв привітно хвостом.

3. Павел упал на постель и мгновенно уснул, так и не поев за целый день. — Павло впав на ліжко і миттєво заснув, так і не поївши за цілий день.

4. Не зная броду, не суйся в воду. — Не знаючи броду, не сунься у воду (Нар. творчість).

Повідомити про помилку