1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 194

Спишіть прислів’я, замінюючи подані в дужках дієслова спільнокореневими дієприслівниками.

1. Не хвались, ідучи на торг, а хвались, ідучи з торгу.

2. Не поговоривши з головою, не бери руками.

3. Лежачи, і камінь мохнатіє.

4. Лінивий сидячи спить, лежачи робить.

У четвертому реченні дієприслівники — сидячи, лежачи — означають спосіб дії і за своїм значенням близькі до прислівника, тому комами не виділяються.

Повідомити про помилку