1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 201

І. Спишіть речення, вставляючи замість питань прислівники з довідки. Над кожним прислівником надпишіть скорочено його розряд і підкресліть це слово як член речення.

1. Повій, вітре, опівночі (коли? — часу).
2. А ті громи облягали небо все дужче (якою мірою? — кількісно-означальні).
3. Велике дерево поволі (як? — якісно-означальні) росте.
4. Олесь згарячу (чому? — причини) ніяково посміхнувся.
5. Я сказав це навмисне (з якою метою? — мети), щоб звернуто на себе увагу.
6. Синіла навкруги (де? — місця) далечінь.

 

II. Скориставшись тлумачним словником, поясніть лексичне значення двох прислівників з довідки (на вибір).

Опівночі — присл. Серед ночі, о дванадцятій чи близько дванадцятої години ночі.
Поволі — присл. Не швидко, не поспішаючи.
Згарячу, рідко ізгарячу — присл. Розгарячившись, спалахнувши в пориві якого-небудь почуття.
Навмисно — присл. З певного метою, з певним наміром.
Навкруги — присл. Довкола, навколо, кругом, навкруг.

Повідомити про помилку