1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 210

І. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Випишіть із речень форми прислівників: один з вас — вищого ступеня порівняння, а інший — найвищого. Які із цих форм прості, а які — складені?

Форми прислівників вищого ступеня порівняння: прості — важче, гучніш; складені — більш комфортно.

Форми прислівників найвищого ступеня порівняння: прості — якнайменше, найбільше, складені — найбільш легко.

Повідомити про помилку