1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 212

І. Утворіть від поданих слів (де це можливо) просту та складену форми вищого й найвищого ступенів порівняння. Якими суфіксами й префіксами ви скористалися?

Смачно — смачніше, більш (менш) смачно, найсмачніше, найбільш (найменш) смачно: дорого — дорожче, більш (менш) дорого, найдорожче, найбільш (найменш) дорого, широко — ширше, більш (менш) широко, найишрше, найбільш (найменш) широко, низько — нижче, низько, найнижче, гарно — краще, більш (менш) гарно, найкраще, найбільш (найменш) гарно.
Прислівник вищого ступеня порівняння (проста форма) утворюється за допомогою суфіксів -ше або -іше, (складена форма — прислівник поєднується із словами більш і менш).

Прислівник найвищого ступеня порівняння (проста форма) твориться за допомогою частки най-, що додається до форми вищого ступеня, (складена форма — прислівник поєднується із словами найбільш, найменш).

Винятки: занадто, гарненько — не мають ступенів порівняння прислівники з префіксом за- (забагато) та прислівники із суфіксами -еньк-, -есеньк- (тихесенько).

 

II. З одним утвореним прислівником (на вибір) складіть і запишіть речення.

Хлопець зрозумів, що найкраще сказати, як вибратися з лісу, користуючись компасом.

Повідомити про помилку