1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 217

І. Спишіть речення, ставлячи подані в дужках прислівники у простій формі вищого ступеня порівняння. У яких словах при словотворенні відбулися зміни звуків?

1. Тупотять прудкії коні, гомін ближче все луна.

2. З моря все частіше, налітали теплі вітри.

3. А сонце все дужче пече.

4. Чекати погано, а доганяти ще гірше.

5. Їла коса кашу — ходи нижче, не їла коса каші — бери вище.

Ближче, дужче, гірше, вище — проста форма вищого ступеня утворюється за допомогою суфіксів -ш-, -іш- та кінцевого прислівникового суфікса : холодно — холодніше, весело — веселіше. При додаванні суфікса -ш- у складі прислівників можуть виникати звукові сполуки (результат чергування), які на письмі позначаються буквами жч і щ. У вищому ступені прислівників літери гж, з перед суфіксом -ш- змінюються на -жч-, а с + -ш- — на .

Повідомити про помилку