1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 227

Прочитайте вголос прислівники, правильно їх наголошуючи. Випишіть слова, утворені префіксально-суфіксальним способом. Від яких слів вони утворилися?

Попереду, посередині, зозла, щоразу, начисто, затепла, взимку, допізна, здалеку.

Повідомити про помилку