1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 234

І. Поясніть написання н і нн у поданих прикметниках. Утворіть і запишіть від цих слів прислівники за допомогою суфікса . Підкресліть і поясніть орфограму «Букви н і нн у прислівниках».

Шалений — шалено, старанний — старанно, нежданий — неждано, негаданий — негадано, позмінний — позмінно, туманний — туманно, нескінченний — нескінченно, несказанний — несказанно, докорінний — докорінно, страшенний — страшенно, сумлінний — сумлінно, бездонний — бездонно, бездумний — бездумно.

У прислівниках пишемо стільки н, скільки їх в прикметниках і дієприкметниках, від яких утворено ці прислівники.

Повідомити про помилку