1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 248

І. Прочитайте речення, правильно наголошуючи виділені прислівники. Поясніть їх написання.

Ні з прислівниками переважно пишеться разом. Частка ні пишеться окремо з прислівниками у фразеологізмах, якщо ні виступає в роді сполучника.

 

II. Складіть і запишіть по одному реченню з прислівниками нікуди й нікуди.

Семикласники так багато назбирали яблук, що вже нікуди було складати назбиране. Риба ловилася добре, тому .хлопець нікуди не поспішав.

Повідомити про помилку