1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 260

І. Спишіть речення, вставляючи пропущені розділові знаки та букву и або і. Підкресліть і поясніть вивчені орфограми й пунктограми.

1. Я входжу в ліс — трава стає навшпиньки, кошлатий морок лапу подає.
2. Коли повітря ставало по-материнськи м'яким та лагідним, то барвінок зацвітав.
3. Дніпро розкішно ллється більше версти завширшки попід самими горами.
4. Лінивий двічі ходить, скупий двічі платить.
5. Ну ж і рідня ми з вами — через дорогу навприсядки.
6. Певно, на щастя дорогу дощ перейшов уповні.

Навшпиньки, по-материнськи, завширшки, навприсядки — укінці прислівників після г, к, х, а також у кінці прислівників із префіксом по- пишемо букву и.

Двічі, уповні — у кінці прислівників після ж, ч (крім прислівників із префіксом по-) пишемо букву і.

Літеру і пишуть у кінці прислівника після літер, що позначають м’які та пом’якшені приголосні.

1, 2, 4 речення — кома ставиться між часинами складного речення. 6 речення — комою виділяється вставне слово.

Повідомити про помилку