1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 61

І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

1. Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою.
2. Любов до Вітчизни починається з любові до берізки біля рідної хати, до стежини на городі, втоптаної дитячими ногами.
3. Біля хатини притулився зроблений із хворосту й обмазаний глиною сарайчик.
4. Довкола площі стояли чепурні будиночки, закриті городами і садами...
5. Біля горба було невелике озерце, сховане в заростях лози, з берегами, зарослими осокою.
6. На подзьобаному дощем піску залишилися відбитки його босих ніг.

У першому, другому четвертому та п’ятому реченнях дієприкметниковий зворот, що стоїть після означуваного іменника, в усному мовленні виділяємо інтонацією, а на письмі — комами.

Повідомити про помилку