1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2015 рік

Вправа 78

І. Замініть за зразком сполучення слів синонімічними словосполученнями з активними дієприкметниками і запишіть. З двома словосполученнями (на вибір) складіть і запишіть речення.

1. Трава, яка висохла — висохла трава.
2. Шхуна, яка дрейфує — дрейфуюча шхуна.
3. Гості, які зголодніли — зголоднілі гості.
4. Волосся, яке посивіло — посивіле волосся.
5. Дружба, що міцніє — міцніюча дружба.
6. Пальці, які задубіло — задубілі пальці.

 

II. Знайдіть серед утворених словосполучень фразеологізм. Поясніть його лексичне значення.

Міцніюча дружба.

Повідомити про помилку