1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (зошит-тренажер з правопису)

Вправа 106

Випишіть виділені прислівники з не в подану нижче таблицю. Поясніть написання.

1. Комбайн працював недалеко від села.

2. Готель знаходиться зовсім не далеко від центру.

3. Аліна читала вірш не голосно, але виразно.

4. Мені хочеться говорити неголосно.

5. Максим непогано орудував веслами.

6. У цю казку не легко вірити.

7. Дмитро вчинив не по-людськи.

8. Людей немало в тій війні лягло.

НЕ з прислівниками пишемо ОКРЕМО, якщо НЕ з прислівником не становить одного поняття, а є лише запереченням — не голосно, а також з прислівниками, які пишемо через дефіс: не по-людськи.

Пишемо РАЗОМ, якщо прислівник у сполученні з не означає одне поняття — недалеко, неголосно, непогано, немало.

Повідомити про помилку