Вправа 116

Прочитайте вголос прислівники. Підкресліть орфограму «Букви о, е в кінці прислівників».

Неохоче, терпляче, неминуче, боляче, таємниче, хвилююче, вороже, погоже, завше, дбайливо, стомлено, порожньо, зачаровано, зажурено, сліпучо, сліпуче, рішучо, рішуче, таємничо, таємниче.