Вправа 138

Картка самоперевірки. Поставте між частинами знак +, якщо це прислівник і його треба писати разом. Не ставте ніяких знаків, якщо це прислівникове сполучення, а отже, його треба писати окремо.

з+надвору в цілому в основному по+одинці
+     +
без сумніву тим часом до відома повсяк+час
      +
на весну з розгону на+весні від+тепер
    + +
аби+звідки на відмінно що+години на радість
+   +  
поза+торік на щастя по+декуди по черзі
+   +  
на+віки по можливості на+рівно на+вхрест
+   + +
через силу без+вісти як слід в+далині
  +   +
до речі все одно на+спіх в+низу
    + +