1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (зошит-тренажер з правопису) 2017 рік

Вправа 142

Поставте між частинами знак +, якщо треба писати разом.

Без відома, без жалю, в+зимку, на весну, на+весні, до вподоби, до міри, до побачення, до речі, до сьогодні, до+щенту, на диво, в цілому, в основному, на жаль, на зло, на щастя, на відмінно, під силу, на останку, по суті, день у день, з дня на день, один в один, в+розтіч, час від часу, по черзі, з краю в край, на+перекір, з кінця в кінець, по троє.