Вправа 151

Картка самоперевірки. Поставте знак +, якщо прийменник треба писати разом, дефіс або не ставте жодного знака, якщо треба писати окремо.

в+наслідок за+для з-понад у разі
+ + -  
на+прикінці з-посеред по+серед під кінець
+ - +  
із-за на+впроти в+продовж з-над
- + + -
за+ради з-перед під час з-під
+ - -  
з-поміж в середині на+в+коло на+зустріч
- + +
в результаті не+зважаючи (на) на+передодні в+здовж
+ + +