Вправа 160

Прочитайте виразно речення. Упишіть виділені слова (сполучення) в таблицю.

1. Я вдячний вам за те, що ви для мене зробили.

2. Він затримався, зате виконав роботу.

3. Що б не сталося, треба зберігати витримку.

4. Вони навчалися, щоб мати професію.

Сполучник (пишемо разом)

Займенник із прийменником або часткою (пишемо окремо)

зате

за те

щоб

що б

Коментарі

Всього коментарів: 0