Вправа 174

Доберіть приклад до кожного з поданих правил (з’єднайте рисками).

Після вигука ставимо кому або знак окликуАх, це ти?

Не відокремлюємо комою вигук на початку речення, якщо він стоїть перед особовим займенником, після якого йде звертанняАх ти, Наталю...

Не ставимо кому після о, ой, коли вони інтонаційно тісно зв’язані з дальшим звертанням (тобто після них немає паузи)О земле рідна!

Не ставимо кому після ой, ну, ах і т. ін., коли їх ужито для підсиленняНу що б, здавалося, слова...