1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Зарубіжна література
  4. Столій 2019 рік

Контрольна робота №1. Билини і балади

ВАРІАНТ І

1. Укажи назву міста, куди з рідного дому вирушив Ілля Муромець:

В Київ

 

2. Укажи ім’я князя, який є персонажем билини «Ілля Муромець і Соловей­-Розбійник»:

Г Володимир.

 

3. Укажи назву художнього прийому, який використаний у рядках билини: «Так усі трави-мурави в’януть, /Усі квіти обсипаються…»

Б гіпербола

 

4 Укажи мову, якою написаний оригінал балади «Світязь»:

Г польська

 

5 Укажи ім’я героя балади, який став уособленням народного захисника:

Б Робін Гуд

 

6 Укажи героїв «Балади про вересовий напій»:

В пикти

 

7 Добери три прикметника, якими можна схарактеризувати Кунігунду.

Гарна, жорстока, легковажна.

 

8 Запиши назву річки, над якою зводив міст Ілля Муромець.

Смородина

 

9 Кому з персонажів балади «Світязь» належать ці слова: «Батьку, — кажу я, — снагою і хистом / Допоможи батьківщині!»?

Дочка князя

 

10 Визнач основний конфлікт у «Баладі про вересовий напій».

Основний конфлікт балади (батько і син — король, свобода — рабство).

 

11 На прикладі прочитаних творів визнач основні риси фольклорної балади.

• Усне поширення й зберігання.
• Реальне часто поєднується з фантастичним.
• Невелика кількість персонажів.
• Підкреслена узагальненість.
• Відсутність деталізації.
• Стислість у викладі матеріалу.
• «Магічна музичність».
• Композиція (вступ, основна частина, висновок).
• Гостросюжетність.

ВАРІАНТ ІІ

1 Укажи назву села, де народився Ілля Муромець:

Б Карачаєве

 

2 Укажи назву міста, мешканці якого запросили Іллю Муромця бути їхнім воєводою:

Б Чернігів

 

3 Укажи назву художнього прийому, який використаний у рядках билини: «Другою рукою дуби рве. /Дуби рве самі коренистії / Та мости мостить…»

Г алегорія

 

4 Укажи мову, якою написаний оригінал балади «Рукавичка»:

А німецька

 

5 Укажи ім’я героя англійських народних балад:

В Робін Гуд

 

6 Укажи твір, автором якого є Роберт Льюїс Стівенсон:

А «Балада про вересовий напій»

 

7 Де відбуваються події, описані в баладі «Рукавичка»?

При дворі французького короля Франциска I 

 

8 Добери три прикметники, якими можна схарактеризувати Делоржа.

Безстрашний, гордий, мужній

 

9 Кому з персонажів балади «Світязь» належать ці слова: «Поки мужі захищають країну, / Я буду вам оборонцем!»?

Озеру Світязь

 

10 На прикладі прочитаних творів визнач основні риси літературної балади.

• Усне поширення й зберігання.
• Реальне часто поєднується з фантастичним.
• Невелика кількість персонажів.
• Підкреслена узагальненість.
• Відсутність деталізації.
• Стислість у викладі матеріалу.
• «Магічна музичність».
• Композиція (вступ, основна частина, висновок).
• Гостросюжетність.

 

11 Доведи, що твір «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник» є билиною.

1. Давньоруська мова.

2. Переплетення фантастичного та реального.

3. Присутній богатир-герой

Повідомити про помилку