Номер 6.8

Маємо чотири множини: множина глядачів, множина білетів, множина рядів і місць. Взаємно однозначну відповідність між глядачами і білетами;