Номер 8.5

c = 4k, d = 6n, тоді 6 · 4k + 4 · 6n = 24k + 24n = 24(k + n) — ділиться на 24;