1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Алгеба
  4. Мерзляк (збірник задач і контрольних робіт)

Варіант 1. Номер 5

Подати тричлен у вигляді квадрата двочлена:
1) a2 + 8a + 16 = (a + 4)2;
2) 9x2 – 6x + 1 = (3x – 1)2;
3) 121m2 – 88mn + 16n2 = (11m – 4n)2;
4) 24ab + 36a2 + 4b2 = (6a + 2b)2;
5) a6 – 4a3b + 4b2 = (a3 – 2b)2;
6) 25p10 + q8 + 10p5q4 = (5p5 + q4)2.